Välkommen till våra webbplatser!
section02_bg(1)
head(1)

Försiktighetsåtgärder för underhåll av infraröd spektrometer

Under de senaste åren har miljöskyddsindustrin utnyttjat flera gynnsamma politikområden, som kan sägas gynnas. Tillväxttakten i branschen är flera gånger högre än BNP. Samtidigt innebär det ökade prisintäktsförhållandet för börsnoterade miljöskyddsföretag också att miljömässigt skydd av miljarder vänder sig till kapitalmarknadens uppmärksamhet. Därför är det det enda sättet för den framtida miljöskyddsindustrin att djupt integrera marknadens hävstång, ta kapitalmarknaden som ett genombrottstopp och skapa kungen för varje indelningsfält. Tianjin energispektrum teknik är helt förberedd för detta! Miljöskyddsindustrin är ett starkt stöd för grön utveckling, och miljöskyddsutrustning är kärnkraften i hela industrin, vilket innebär att marknaden för miljöskyddsutrustning kommer att fortsätta att blomstra under triljoner halo av miljöskyddsindustrin. I det moderna samhället har "grönt" gradvis blivit en stel efterfrågan på levnadsförhållanden, så det är inte svårt att föreställa sig vilka möjligheter produkter som hör till kategorin miljöskydd kommer att möta. Vattenföroreningskontroll, luftföroreningskontroll, markföroreningskontroll, behandling av fast avfall och andra miljöskyddsområden arbetar tillsammans, efterfrågan på relaterad miljöskyddsutrustning ökar. Utvidgningen av industrikedjan har gett mer råvaruvärde, och industrin för miljöskyddsutrustning hjälper snabbt alla samhällsskikt att slutföra omvandlingen av ny och gammal kinetisk energi. Det är inte bara regeringens miljöbehandlingsprojekt som behöver utrustning utan också industriell energibesparings- och utsläppsreducerande utrustning. Även på den civila marknaden har vattenrenare, luftrenare, bärbar formaldehyddetektor och andra relaterade explosiva pengar dykt upp. Det kan ses att definitionen av miljöskyddsutrustningsindustrin inte längre är begränsad till professionell miljöskyddsutrustning såsom avloppsreningsutrustning, VOC-övervakning och utrustning för behandling av farligt avfall och dess täckning utvidgas ytterligare.

Inte konstigt, många säger att miljöskyddsutrustning finns nästan överallt, oavsett om det är industriproduktion eller vardagen. Denna tysta "penetration" ger fler företag och kapitaljakt. Enligt offentlig statistik är den årliga genomsnittliga tillväxttakten för miljöskyddsutrustningsindustrin cirka 15-20%. De vägledande yttrandena om att påskynda utvecklingen av tillverkningsindustrin för miljöskyddsutrustning, som utfärdats av industriministeriet och informationsteknologin, framförde tydligt att produktionsvärdet för industrin för miljöskyddsutrustning kommer att nå biljoner yuan till 2020. Meddelandet om utskrift och distribution av förmåns katalog av företags inkomstskatt för specialutrustning för energibesparing, vattenbesparing och miljöskydd som utfärdas gemensamt av 5 avdelningar föreslog att 24 miljöskyddsutrustning kan få 10% skattelättnad. Alla typer av gynnsamma policyer banar väg för industrin för miljöskyddsutrustning och uppmuntrar miljöskyddsföretag att gå med i teamet för design, forskning och utveckling, tillverkning och innovation av miljöskyddsutrustning. Naturligtvis innebär frisläppandet av politisk utdelning också att röken från hjältarnas insamling blir starkare. Därför är det angeläget att snabbt anpassa sig till industrins utvecklingstrend, förbättra de inhemska företagens kärnkonkurrenskraft och förstå nyckelriktningen för miljöskyddsutrustning i framtiden. Till exempel har avsvavlings- och denitrifikationsutrustning, under inflytande av den nationella striden mot diskontroll, VOC-detekteringsutrustning, dammavlägsnande utrustning, luftrenare och så vidare mycket lovande utvecklingsmöjligheter. I den omfattande behandlingen av vattenmiljön används infraröd oljedetektor också kraftigt. Omvandlingsbehovet för underjordiska rörgallerier fortsätter att öka, marknaden för slambehandlingsutrustning ökar, värmen från membranbehandlingsutrustning och komponenter förbättras och hushållens vattenrenare är full av glans. Som en professionell tillverkare av infraröd spektrometer och infraröd oljeanalysator har energispektrumteknologi alltid följt affärsfilosofin att "djupt förstå användarnas behov, sträva efter att skapa utmärkta produkter och hjälpa kunder att lösa grundläggande problem", sträva efter att tillhandahålla korrekt och effektiv professionella tekniska tjänster för kunder. Ser fram emot framtiden kommer energispektrumstekniken att fortsätta att hjälpa till med kontinuerliga förbättringar Industriapplikationssystem, främja en sund utveckling av organisationen.


Inläggstid: 10-10-2020